Verbod op chemische onkruidbestrijding van verharding

Bel ons:(0252)-684923

Bollenstreek

Leiden - Haarlem

Advies

Wij helpen graag

Bel ons

(0252)-684923

Met ingang van vandaag mogen professionele gebruikers op verhardingen geen chemische onkruidbestrijding meer toepassen. Dat heeft de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, Sharon Dijksma, op 30 maart in de Staatscourant bekend gemaakt. Doel van deze maatregel is de waterkwaliteit te verbeteren en de menselijke gezondheid verder te beschermen. Het verbod geldt nu nog alleen voor verhardingen. Het plan is om het verbod per 1 november 2017 uit te breiden naar niet-verhardingen.

Onder verhardingen (verhard oppervlak – onderdeel l) worden onder meer verstaan: bebouwing (bouwwerken, gebouwen), wegen, pleinen, parkeerplaatsen, bedrijfsterreinen en andere infrastructuur. Ook paden van schelpen, verharde (gefabriceerde) klei of steenslag (grind) vallen onder het verbod. Op de bodem aangebracht organische materialen zoals houtsnippers of zaagsel vallen buiten de definitie van verhard oppervlak.

Uitzonderingen
Vorige week maakte de staatssecretaris een lijst van uitzonderingen op het verbod bekend. Daaronder vallen onder andere sport- en golfterreinen, bepaalde siertuinen en recreatieterreinen (campings en dergelijke).

Met de brancheorganisaties van de betreffende sectoren zijn in 2015 afspraken gemaakt om op terreinen en in situaties waarvoor een uitzondering geldt, het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen terug te dringen. Doel van deze Green Deals is minimalisering van het gebruik en van de kans op blootstelling.

Lastige situaties
Daarnaast blijft het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen toegestaan voor de bestrijding van ‘lastige situaties’. Dat zijn situaties waarin maatschappelijk of bedrijfsmatig de bestrijding van een bepaalde ziekte, plaag of onkruid nodig is en toepassing van gewasbeschermingsmiddelen technisch en financieel de enige mogelijkheid vormt. Concreet gaat het dan bijvoorbeeld om de bestrijding van Amerikaanse vogelkers, de Japanse Duizendknoop of de Reuzenberenklauw.

Tot de uitzonderingen behoren ook situaties waarin veiligheidsvoorschriften aantoonbaar verplichten tot onkruidbestrijding, en toepassing van gewasbeschermingsmiddelen daarvoor technisch de enige mogelijkheid vormt. Denk aan industrieterreinen, militaire terreinen en luchthaventerreinen waarbij onkruid een gevaar kan opleveren bij het gebruik van die terreinen door werknemers of bezoekers.

Bron: Overheid.nl, Staatsblad